Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ανοσοθεραπεία

“Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την Ανοσοθεραπεία”

Ένα άρθρο του Δρ. Ι. Μούντζιου

Το ανοσοποιητικό σύστημα προστατεύει το σώμα μας από ξένους εισβολείς και τα μη φυσιολογικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών κυττάρων. Μερικές φορές, τα καρκινικά κύτταρα είναι ικανά να “ξεγελούν” το ανοσοποιητικό σύστημα καταπιέζοντας την δραστικότητά του.

 Η ανοσοθεραπεία είναι μια θεραπεία που ενδυναμώνει την φυσική ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αντί να στοχεύσει τα καρκινικά κύτταρα απευθείας, η ανοσοθεραπεία οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή να στοχεύσει επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα και να τα θανατώσει.

Παρόλο που διάφοροι τύποι ανοσοθεραπείας μελετώνται για τη δράση τους ενάντια στον καρκίνο του πνεύμονα, ο τύπος της ανοσοθεραπείας που ονομάζεται “αναστολή των σημείων ανοσολογικού ελέγχου¨ έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Αυτές οι ανοσοθεραπείες δουλεύουν ενισχύοντας την ενεργότητα των Τ λεμφοκυττάρων, που είναι που είναι τα κατ’ εξοχήν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που αναγνωρίζουν και κασταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Προς το παρόν , τρεις αναστολείς των σημείων ανοσολογικού ελέγχου έχουν λάβει έγκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων ναι προχωρημένο η μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, ενώ ένας τέταρτος αναστολέας έχει εγκριθεί για ασθένειες με στάδιο τρία για να ελαττώσει τον κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου του πνεύμονα.

Μέχρι σήμερα περίπου 20% των ασθενών ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αναστολείς σημείων ανοσολογικού ελέγχου. Μεταξύ αυτών που ανταποκρίνονται, η ανταπόκριση μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια και οι επιστήμονες ψάχνουν για τρόπους να αυξήσουν τον αριθμό των ασθενών οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτή τη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών των θεραπειών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Επιπρόσθετοι τύποι ανοσοθεραπειών είτε ως μοναδικά φάρμακα είτε σε συνδυασμό με άλλες ανοσοθεραπείες στοχεύουσες θεραπείες, ή χημειοθεραπείες δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Η ανοσοθεραπεία δοκιμάζεται επίσης με επιτυχία σε κλινικές μελέτες στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.