Εικόνα του Μήνα: Σύνδρομο κακοήθους χοριοκαρκινώματος

Σύνδρομο κακοήθους χοριοκαρκινώματος

Ο Ιωάννης Μούντζιος, Παθολόγος – Ογκολόγος γράφει για το neaeope.gr

Ένας 24χρονος άνδρας, παρουσιάστηκε με μηνιαίο ιστορικό μιας σταδιακά αυξανόμενης σε μέγεθος, ανώδυνης διόγκωσης στο (αρ) καρωτιδικό τρίγωνο (εικόνα 2),  αμφοτερόπλευρης μαστοδυνίας κι ενός επεισοδίου αιμόπτυσης μια μέρα προ της εισαγωγής του. Η κλινική εξέταση κατέδειξε ευαισθησία στην ψηλάφηση των μαστών, πρόσφατη απώλεια της ηβικής τρίχωσης και ατροφία των όρχεων. Η απλή οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα κατέδειξε την παρουσία πολλαπλών οζιδίων ποικίλου μεγέθους (0.2-2.4 εκ) σε αμφοτερόπλευρους τους πνεύμονες (εικόνα 1) και μια μεγάλη τραχηλική μάζα που καταδυόταν στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο.

Η τιμή της β-υπομονάδας της  χοριακής γοναδοτροπίνης ήταν 124.000 mIU/ml (φ.τ.< 0.5 mIU/ml). O  υπερηχογραφικός έλεγχος του οσχέου ήταν φυσιολογικός. Τέθηκε η διάγνωση του κακοήθους συνδρόμου χοριοκαρκινώματος και ο ασθενής προγραμματίστηκε για άμεση έναρξη χημειοθεραπείας με το σχήμα BEP, κατά το πρώτο 48ωρο όμως της νοσηλείας του ανέπτυξε επιδεινούμενη  δύσπνοια και συριγμό (wheezing),  κι έτσι  υπεβλήθη σε επείγουσα θωρακοτομή με αφαίρεση του όγκου του μεσοθωρακίου και αποσυμπίεση της τραχείας.

 

eikona3

Η παθολογοανατομική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος κατέδειξε εκτεταμένη διήθηση από γιγάντια κακοήθη κύτταρα με μορφολογικούς χαρακτήρες συμβατούς με συγκυτιοτροφοβλάστες και θετική ανοσοϊστοχημεία για β-χοριακή γοναδοτροπίνη, τεκμηριώνοντας τη διάγνωση κακοήθους χοριοκαρκινώματος του μεσοθωρακίου.

Η μετεγχειρητική τιμή της χοριακής γοναδοτροπίνης  μειώθηκε στις 17.300 mIU/ml και ο ασθενής έλαβε 4 κύκλους χημειοθεραπείας με το σχήμα BEP ( μπλεομυκίνη, σισπλατίνη, ετοποσίδη). Οι τιμές της χοριακής γοναδοτροπίνης μειώθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα τρεις μήνες μετά το πέρας της χημειοθεραπείας και ο ασθενής παραμένεθ ελεύθερος νόσου, αλλά αζωοσπερμικός 5.5 έτη μετά την αρχική διάγνωση. Το σύνδρομο κακοήθους χοριοκαρκινώματος είναι μια από τις επείγουσες καταστάσεις στην ογκολογία που επιβάλλει άμεση έναρξη χημειοθεραπείας, χωρίς την αναμονή της ιστολογικής επιβαβαίωσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται άμεση χειρουργική παρέμβαση για αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

 

Πηγή: neaeope.gr

Related posts